Výzva feministické intervence: Let’s care! Let’s dance! Let’s Blockupy! Feministicky!

Dieser Post ist auch verfügbar auf: German, Spanish

Okolnosti vedou k tanci – revoluce péče!

Queer feministické skupiny jsou součástí protestů Blockupy od roku 2012. Tvrdíme, že nestačí, když moc a majetek změní své vlastníky. Změnit je třeba základy. Jako feministky klademe do středu zájmu život a proti zisku stavíme utopii. Výrobu, distribuci času i celou společnost je třeba obrátit vzhůru nohama!

Předpokládalo se, že slavnostní otevření Evropské centrální banky (ECB) 18. března bude naší párty. Místo slavnosti má teď být večeře při svíčkách – párty byla odvolána. To nám ale nezabrání tančit: sklerotické poměry, ve kterých žijeme, musí být přinuceny tančit zpěvem své vlastní melodie. Blockupy bude u toho, až bude 18. března budova ECB otevřena pro několik málo lidí. Jejich párty může být jen malá. Důsledky jejich politiky ale stále vedou ke vzniku okolností, jaké nechceme, kterým – po boku jiných – vzdorujeme. ECB může mlčet: my mlčet nebudeme!

Naše dvojí zátěž se jmenuje kapitalismus a patriarchát!

Jaké jsou tedy souvislosti mezi Evropskou centrální bankou a skutečností, že péče o lidi je stále víc odsouvána stranou? Politika Evropské unie zvyšuje tlak na všechny oblasti společenské reprodukce. ECB je symbolem těchto politik – nebetyčným symbolem. Od krize v roce 2008 se veřejné diskuse točí kolem záchranných balíčků. Zachraňováni nejsou lidé, sociální pokrok, ani služby veřejného zájmu. Ne! Zachraňovány jsou banky a soukromý kapitál. Ty jsou moc velké na to, aby se položily. Na životech stovek tisíc lidí nezáleží – ani tady v Evropě, ani za jejími hranicemi.

Jsou to banky a kapitál, komu z krize plyne zisk. Důsledky této krize, které dopadají na nás všechny – jako masová nezaměstnanost, privatizace, nedostatek zdravotní péče, nedostatek vzdělání a mnoho dalších – se řeší individuálně. A kdykoliv přijde na péči o druhé, jsou to hlavně ženy, koho naše společnost činí zodpovědné, činí je zodpovědné za to, že z „lásky“ akceptují vykořisťování jako něco normálního. Skutečnost, že jsou ženy schopny pečovat, není jejich slabost, ale je to jejich síla a síla všech, kteří si uvědomili, že nikdo, kdo se narodil jako žena, nepotřebuje ve svém životě žádat o péči, lásku a solidaritu.

Krize reprodukce je globální a má mnoho tváří, kterým můžeme čelit jen globálním odporem. Tento odpor propukl už dávno. Proti individuálnímu boji za řešení a oddělování stavíme solidaritu a kolektivní strategie. Revoluce nemusí začít v továrnách. Učíme se od venkovských, domorodých, antikoloniálních a feministických hnutí. Stáli jsme pevně bok po boku s odporem na pracovištích, rozšiřujeme ale odpor do oblasti reprodukce. Neplacené vykořisťování snižuje cenu, jež musí být zaplacena za práci, zvyšuje zisk a tím podporuje kapitalistické využití.

Pohled dál než na špičku vlastního nosu otevírá nové perspektivy a strategie pro život bez kapitalismu. Po celém světě jsou k dispozici přístupy, které stavějí dobrý život do středu zájmu. Ve všech zemích, jež Trojka v současnosti bičuje úspornými opatřeními a zbídačuje, jsou na vzestupu alternativy ke kapitalistickému způsobu výroby, solidarita a odpor. Naše solidarita patří těm, kdo drží pohromadě, začínají budovat něco nového a vzdorují ničení lidstva a přírody.

Podívejme se na Řecko: Jen v Aténách je 250 až 280 tisíc lidí závislých na veřejných vývařovnách. Od počátku krize počet bezdomovců vzrostl o 30 %. V Aténách je toto číslo zřejmě vyšší: více než 20 tisíc Athéňanů žije na ulicích. Novinkou je prudký nárůst už tak vysokého počtu žen mezi lidmi bez domova. 65 % mladých žen v Řecku je nezaměstnaných. Nová řecká vláda asertivně žádá o věci, jež by měly být samozřejmostí: být schopen „provádět tyto podstatné a důkladné reformy potřebné k obnovení životní úrovně pro miliony řeckých občanů prostřednictvím udržitelného hospodářského růstu, dostatečně placené práce a sociální soudržnosti“.

Pouze mezinárodní sociální soudržnost a solidarita umožní udělat z Řecka příklad proti kapitalistickým politikám. To je důvod, proč je hnutí jako Blockupy nezbytné – tady i všude jinde.

Kapitalismus je krize – každý den, po celém světě. Chceme přenést odpor z periferie do centra evropského krizového režimu. Zahrneme protesty Blockupy ve Frankfurtu feministickou mobilizací:

Pryč se základy patriarchátu a kapitalismu: Postavme do středu zájmu život!
Zapojte se! Povstaňte! Tancujte! Pečujte!

  • Půjdeme na barevnou, kreativní a nenásilnou procházku kolem nové budovy ECB.
  • Je 144. výročí Pařížské komuny – ženy na barikády! Podílíme se na občanské neposlušnosti.
  • Společné manifestace v centru Frankfurtu, městě bank.
  • V 17 hodin: šik v black bloku – nenecháme je, aby nás rozdělili! Queer feministický blok na hlavní Blockupy demonstraci.