CALLOUT: Inför 18 Mars 2015 – transnationella åtgärder mot invigningen av europeiska centralbanken – Let’s Take Over The Party!

Dieser Post ist auch verfügbar auf: Engelska, Tyska, Danska, Nederländska, Franska, Italienska, Ryska, Spanska, Azerbaijani, Tjeckiska, Grekiska, Kurdiska, Polska, Portugisiska, Brasilien, Slovenska, Turkiska

Den 18 mars 2015 vill Europeiska centralbanken (ECB) öppna sitt nya huvudkontor i Frankfurt. En svindlande summa på 1300000000 euro har spenderats på en 185 meter hög fästningsliknande tvillingtornbyggnad, omgiven av staket och slottsvallgrav. Denna skrämmande maktarkitektur är en perfekt symbol för avståndet mellan de politiska och ekonomiska eliten och folket. Personalen och kontoren har redan börjat flytta in. Men invigningsgalan – med flera europeiska statliga ledare och den europeiska finans oligarkin närvarande – har nu meddelats att äga rum onsdag den 18 mars.

Det finns inget att fira i åtstramning och utarmning! Tusentals arga människor och beslutsamma aktivister från hela Europa kommer därför blockera vägarna runt ECB och avbryta detta firande av makt och kapital, passande nog på den 144e årsdagen av Pariskommunen. Vi kommer att ta över deras fest och förvandla den till en mix av transnationell resistens mot europeiska krispolitiken och dess katastrofala konsekvenser, särskilt för människorna i söderut i Europa.

ECB spelar en viktig roll i den ökända trojkan, ansvarig för hårda nedskärningar, växande arbetslöshet och även nedbrytningen av sjukvården i Grekland och andra EU-länder. Tillsammans med EU-kommissionen och EU-rådet har ECB främjat åtstramning, privatisering och otrygghet. De har även infört utpressning på valda regeringar i syfte att genomdriva sina angrepp på de sociala rättigheterna för folket.

Allteftersom krisen har utvecklat sig har EU blivit mer och mer av en auktoritär regim med en uppenbar brist på demokratiskt deltagande. Gränskontroller, mord och fortsatt militarisering av utrikespolitiken tillkommer denna process. De kan inte, och vill inte ens, representera oss längre. Den styrande eliten har ingenting kvar av värde att erbjuda för oss. Men nya krafter dyker upp från livets alla hörn och det kommer att vara vår uppgift att skapa solidaritet och verklig demokrati underifrån. De vill kapitalism utan demokrati, men vi vill ha demokrati utan kapitalism!

Samtidigt måste vi vara mycket medvetna om farorna med ökad rasism och den växande extremhögern, denna fula biprodukt av den kapitalistiska krisen. Även om det är deras avsikt att öka gränserna både runt och inom Europa, är vårt mål precis tvärtom: att bryta ner murarna till Fort Europa.

Även om det är sant att det inte längre förekommer lika frekventa krismöten för att rädda euron eller solvensen hos vissa medlemsstater, innebär detta inte alls att krisen har passerat. För vissa länder är chockstrategin långt ifrån över och nya hårda åtstramningsåtgärder införs. För övriga länder vi står inför en ny normalitet av osäkerhet och fattigdom. Hursomhelst har det sedan länge blivit tydligt att de åtgärder som implementerades under krisen inte var tänkt att vara tillfälliga – de har säkert inbäddats i de statliga institutionerna och EU. Detta har banat väg för en ny fas, en samhällsmodell av otrygghet med mycket begränsade sociala rättigheter. Men vi vägrar att vänja oss!

Tyskland är en av de viktigaste drivkrafterna bakom denna åtstramningspolitik. På ett sätt är det ett lejonets gap i det europeiska krissystemet och samtidigt ett relativt lugnt stormens öga. Men begränsandet av sociala rättigheter, växande otrygghet och fattigdom finns också i Tyskland. Det finns många orsaker för människor som bor i Tyskland att stå upp för ett anständigt liv, för lika rättigheter, och för verklig demokrati för alla oavsett härkomst, kön eller nationalitet. Åtgärderna mot Europeiska centralbankens öppningsgala i Frankfurt kommer att vara ett perfekt tillfälle att sända en tydlig signal om solidaritet tillsammans med alla aktivister från andra länder.
På grund av alla dessa skäl kallar vi till en stark internationell medverkan och åtgärder den 18 mars i Frankfurt. Det kommer inte bara att vara en olydig massaktion den 18 mars i sig, utan också en mångfald av demonstrationer, blockader och andra former av direkta åtgärder kring det. De Blockupydagar vi såg 2012 och 2013 var bara början. Protesterna och motståndet kommer tillbaka till Frankfurt – starkare i antal och beslutsamhet än någonsin tidigare!

Vilka är vi

Vi är aktivister från olika sociala rörelser, migranter, arbetslösa, prekära, industriarbetare, partimedlemmar och fackföreningsmedlemmar och många fler från många olika länder i Europa, som vill koppla samman våra kamper och krafter bortom nationsgränser. Tillsammans vill vi skapa en gemensam europeisk rörelse, förenade i mångfald, vilket kan bryta åstramningsregeln och vi kommer att börja bygga demokrati och solidaritet underifrån. Blockupy och åtgärderna i Frankfurt är bara ett steg i den här riktningen.